هزینه ثبت نام در کنگره

 

ثبت ­نام در کنگره و پرداخـت هزینۀ آن تنها به­ منظور بهره­ مندی از امتیاز بازآموزی، گواهی­ ها، شرکت در کارگاه­ ها، پذیرایی، هدایا، دریافت کتاب کنگره و سایر امکانات جانبی صورت می­ گیرد لذا جهت شرکت در کنگره و بهره­ گیری از جلسات و بازدید از غرفه­ ها نیازی به ثبت­ نام نمی­ باشد. ابتدا لازم است فرم مربوط به ثبت ­نام را تکمیل کرده و سپس اقدام به پرداخت هزینه نمایید. تأکید می گردد به منظور پیشگیری از هرگونه خطای احتمالی در پرداخت، مندرجات راهنمای ثبت نام را مطالعه نمایید.

هزینه ثبت نام در سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت به شرح زیر است:

  • هزینـۀ ثبت­ نام برای دانشجویان تا تاریـخ 15 شهریورماه هفتصدوپنجاه هزار ریال (75.000 تومان) و پس از آن یک­ میلیون ریال (100.000 تومان) می­ باشد.
  • هزینـۀ ثبت­ نام برای پزشکان عمومی، کارشناسان و عموم تا تاریخ 15 شهریورماه یک­ میلیون­ و پانصد ریال (150.000 تومان) و پس از آن دومیلیون ریال (200.000 تومان) می­ باشد.
  • هزینۀ ثبت­ نام برای گروه­ های فوق­ تخصصی و تخصصی تا تاریخ 15 شهریورماه دومیلیون ریال (200.000 تومان) و پس از آن دومیلیون­ و پانصدهزار ریال (250.000 تومان) می­ باشد.