ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت در سال

بازدید 1251

ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت توسط مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران و پژوهشکده فن آوریهای زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد. دکتر رضا حسین زاده دبیر اجرایی این کنگره ضمن اعلام این خبر از انتشار فراخوان جذب مقالات در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. وی تصریح کرد: کنگره ششم زخم و ترمیم بافت مطابق سال های گذشته از دو بخش علوم بالینی و علوم پایه تشکیل شده است. همچنین در این کنگره توجه ویژه ای به بخش دانشجویی خواهد شد.