محورهای کنگره

بازدید 479 تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398

بنابر اعلام دبیرخانه علمی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت محورهای علمی ششمین کنگره مطابق سال گذشته بوده و تغییری نخواهد یافت. به گزارش این دبیرخانه، جامع بودن محورها و استقبال نویسندگان و پژوهشگران از آن ها دلیل اصلی عدم تغییر محورها بوده است. بدین ترتیب محورهای ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت به شرح زیر خواهند بود:

  1. پوست ، طب داخلی ، جراحی        Dermatology, Internal Medicine, Surgery
  2. تکنولوژی های نوین در تشخیص ، پیشگیری ، درمان          New Technologies, (Diagnosis, Prevention,Treatment)
  3. مهندسی بافت ، طب بازساختی ، نانوتکنولوژی          Tissue Engineering, Regenerative Medicine, NanoTechnology
  4. علوم پایه ،  سلولی - ملکولی          Basic Sciences, Cellular - Molecular Sciences
  5. توانبخشی و پرستاری          Rehabiliation and Nursing