کنگره پنجم 1397

جهت نمایش پوستر پنجمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در سایز اصلی تصویر زیر را ذخیره نمایید.

پوستر چهارمین کنگره

 

جهت دریافت کتاب خلاصه مقالات پنجمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده کنید

Fifth Congress Book