تقویم کنگره

 

تقویم چهارمین کنگره بین المللی

و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

 

25 اردیبهشت 98   شروع ثبت نام
       
28 اردیبهشت 98   شروع دریافت مقالات
       
31 شهریور 98   آخرین مهلت ارسال مقالات
       
2 مهر 98   استخراج و ارسال مقالات به داوران
       
13 مهر 98   انتشار نتایج داوری
       
20 مهر 98   آخرین مهلت اعمال تخفیف ثبت نام
       
24 آبان 98   آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی
       
28 آبان 98   افتتاحیه کنگره
       
1 آذر 98   اختتامیه کنگره
       
لغایت 7 آذر 98   ارائه گواهی شرکت در کنگره
       
لغایت 7 آذر 98   ارائه گواهی های سامانه آموزش مداوم