هزینه های تعیین شده جهت ثبت نام علاقه مندان به شرکت در کنگره به شرح زیر به اطلاع می رسد:

 

هزینـۀ ثبت­ نام برای دانشجویان تا تاریـخ 20 مهرماه هفتصدوپنجاه هزار ریال (75.000 تومان) و پس از آن یک­ میلیون ریال (100.000 تومان) می­ باشد.

هزینـۀ ثبت­ نام برای پزشکان عمومی، کارشناسان و عموم تا تاریخ 20 مهرماه دومیلیون ریال (200.000 تومان) و پس از آن دومیلیون و پانصدهزار ریال (250.000 تومان) می­ باشد.

هزینۀ ثبت­ نام برای گروه­ های فوق­ تخصصی و تخصصی تا تاریخ 20 مهرماه دومیلیون و پانصدهزار ریال (250.000 تومان) و پس از آن سه­ میلیون ریال (300.000 تومان) می­ باشد.

 

یادآوری می شود که ثبت­ نام در کنگره و پرداخـت هزینۀ آن تنها به­ منظور بهره­ مندی از امتیاز بازآموزی، گواهی­ ها، شرکت در کارگاه­ ها، پذیرایی، هدایا، دریافت کتاب کنگره و سایر امکانات جانبی صورت می­ گیرد. لذا جهت شرکت در کنگره و بهره­ گیری از جلسات و بازدید از غرفه­ ها نیازی به ثبت­ نام نمی­ باشد.

شرکت کنندگانی که قصد ارسال مقاله یا مقالاتـی را در این کنگره دارند لازم است فرآیند ثبت نام را به طور کامل انجام داده، در پاسخ به قسمت دوم فرم ثبت نام گزینۀ "هسـتم" را انتخاب کننـد و از پرداخت هزینـه خودداری نماینـد. بـه این ترتیب پرداخـت هزینۀ شرکت در کنگره توسـط ایشان به پس­ از داوری مقـالات و انتشار نتایج آن موکول می­ گردد.

نتایج داوری مقالات در تاریخ 13 مهرماه منتشر خواهد شد.

واریز هزینه و ارسال تصویر فیش

شماره کارت: 5022291900020155 بانک: پاسارگاد صاحب حساب: شرکت تهران کاررسا

 

لطفا کد امنیتی را وارد نمایید.