عقد تفاهم نامه با دانشگاه عبدالولی خان پاکستان

دکتر رضا حسین زاده دبیر اجرایی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت از امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه عبدالولی خان در کشور پاکستان خبر داد؛

به گزارش دبیرخانه ششمین کنگره زخم و ترمیم بافت، دانشگاه عبدالولی خان به عنوان یکی از فعالترین پایگاه های علمی در حوزه بیوتکنولوژی در آسیا و منطقه که همکاری علمی خود را با این کنگره بین المللی از سال 97 در قالب سخنرانی دکتر نظیف الله آغاز نموده است، در سال جاری به منظور ارتقاء سطح کنگره و تعمیق همکاری های علمی با مراکز علمی و پژوهشی ایران، اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری علمی با برگزارکنندگان کنگره نموده است.