عقد تفاهم نامه با انجمن زخم ترکیه

پژوهشکده فن آوری های زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در راستای ارتقاء همکاری های بین المللی خود با مراکز درمانی و پژوهشی فعال در حوزه زخم و فن آوری های مرتبط با آن در سایر کشورها اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن زخم کشور ترکیه موسوم به یارا نموده است. دکتر حسین زاده دبیر اجرایی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت در این رابطه افزود: پیرو مکاتبات انجام گرفته با انجمن زخم کشور ترکیه به عنوان یکی از پایگاه های فعال و معتبر علمی در حوزه زخم و فن آوریهای مرتبط با ترمیم بافت در دنیا و ضمن ابراز علاقه مندی این انجمن به برقراری همکاری های علمی با پژوهشکده یارا جهاد دانشگاهی طی توافق نامه ای مقرر گردید که چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت با همکاری انجمن یارا ترکیه برگزار گردد.