امتیازات باز آموزی تعلق گرفته به رشته های پزشکی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت به شرح زیر می باشد:

 

تخصص جراحی عمومی   19.25
فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی   19.25
تخصص جراحی استخوان و مفاصل   19.25
فوق تخصص جراحی عروق   13.5
     
تخصص ارتوپدی   19.25
     
تخصص بیماری های پوست   19.25
     
طب اورژانس   6
     
دکترا بافت شناسی   6
دکترا مهندسی بافت   6
کارشناسی ارشد مهندسی بافت   6
     
تخصص بیماری های داخلی   13.5
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری   13.5
     
دکترا پرستاری   9.75
کارشناسی ارشد پرستاری   9.75
کارشناسی پرستاری   9.75
کاردانی پرستاری   9.75
     
کارشناسی ارشد اتاق عمل   9.75
کارشناسی اتاق عمل   9.75
کاردانی اتاق عمل   9.75
     
دکترا حرفه ای پزشکی عمومی   9.75
دکترا حرفه ای پزشکی عمومی (طرح پزشک خانواده) ..... 9.75