مهلت ارسال مقالات تمدید شد

به گزارش دبیرخانه چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت، با توجه حجم بالای مقالات رسیده به این کنگره که نشان از استقبال بی سابقه پژوهشگران حوزه ترمیم زخم و بافت از این رویداد علمی دارد و همچنین به دلیل درخواست های مکرر علاقه مندان، آخرین مهلت ارسال مقالات به ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت تا پایان روز جمعه 5 مهر تمدید گردید.

براساس این گزارش از روز شنبه 6 مهرماه استخراج مقالات آغاز خواهد شد بنابر این از ساعت 24 روز جمعه 5 مهر بخش ارسال مقالات مسدود خواهد بود و ارسال مقاله مقدور نمی باشد.

همچنین درصورتی که تغییر تاریخ مهلت ارسال مقالات باعث تغییر تاریخ انتشار نتایج داوری شود، تاریخ جدید برای انتشار نتایج ازطریق همین تارگاه اعلام خواهد شد.