تمدید زمان اعلام نتایج

براساس نتیجه جلسات کمیته علمی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت که در روزهای جمعه و شنبه 13 و 14 مهرماه 98 برگزار گردید مقرر شد مهلت اعلام نتایج داوری مقالات رسیده به کنگره تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 16 مهرماه تمدید گردید.

به گزارش دبیرخانه اجرایی ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت این تصمیم به دلیل حجم بالای مقالات رسیده و تمدید مهلت ارسال مقالات که موجب تأخیر در تحویل مقالات به داوران گردید اتخاذ شده است. در این راستا دکتر رضا حسین زاده دبیر اجرایی این کنگره اظهارداشت: "با توجه به اینکه در کنگره ششم در کنار آثار پژوهشی امکان دریافت مقالات مروری و گزارش موردی هم فراهم گردید و این امر با استقبال گسترده مخاطبان ما مواجه شد و نیز با توجه به این که مقالات رسیده به طور عمده از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار بود با تأخیر در دریافت نتایج داوری مواجه شدیم که در جلسات فشرده ای که روزهای جمعه و شنبه (13 و 14 مهر) برگزار گردید تجمیع این نتایج صورت گرفت و به همین دلیل زمان اعلام نتایج داوری که قرار بود روز شنبه 13 مهرماه باشد با تأخیر اندکی در روز سه شنبه 16 مهرماه منتشر خواهد شد." وی افزود: " ضمن تشکر از شکیبایی مخاطبان به اطلاع می رسانیم که مطابق کنگره های پیشین، پس از انتشار نتایج داوری، دعوتنامه هایی از دبیرخانه علمی کنگره ازطریق ایمیل برای نویسندگان پاسخگوی مقالات ارسال می شود که روز، ساعت و مکان ارائه مقاله هرنویسنده درآن اعلام شده است."