درگاه پرداخت آنلاین فعال شد

به منظور آسان سازی پرداخت هزینه ثبت نام در ششمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت برای شرکت کنندگان محترم، درگاه پرداخت آنلاین سایت کنگره که پیش از این به دلیل اختلال از جانب بانک صادرکننده مسدود گردیده بود مجددا فعال گردید.

لازم به ذکر است اطلاعات پرداخت عزیزانی که از طریق شماره کارت اقدام به واریز هزینه نموده اند نزد دبیرخانه اجرایی کنگره محفوظ می باشد و نیازی به اقدام مجدد از طریق درگاه یادشده وجود ندارد.