اعضای کمیتۀ علمی

 

    اعضای کمیتۀ علمی
 
     (به ترتیب الفبا)   
       
       

دکتر جعفر آی

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

دکتر سمیه ابراهیمی

دکتر محمد افشار

Dr. Nazif Ullah  (پاکستان)

Dr. Saeid Ur Rahman  (آمریکا)

دکتر محمدرضا امینی

Dr. Hakan Unci  (ترکیه)

دکتر سیامک بشردوست تجلی

کتر کامران بلیغی

دکتر محمدعلی بهار

دکتر علیرضا پرتوآذر

دکتر مجید پرنور

دکتر حمید پیروی

دکتر محمد مهدی پرویزی

دکتر نسرین تکزارع

Dr. Hanna Tayeh

دکتر کوروش جعفریان

دکتر منصور جمالی زواره


دکتر مسعود حبیبی

دکتر رضا حسین­ زاده

دکتر نسترن حیدری خیاط

دکتر خاطره خرسندی

دکتر علیا دماوندی

دکتر آسیه رحیمی

دکتر عباس رحیمی

دکنر حسن رسولی

دکتر سید مهدی رضایت

دکتر جواد رفیعی

دکتر معصومه روحانی نسب

دکتر لیلا روشنگر

دکتر میترا زندی

دکتر شراره سجادی

دکتر جواد سلیمی

 دکتر حسین شاهسوارانی

دکتر مژگان شیخ پور

Dr. Raham Sher Khan  (پاکستان)

دکتر مهدی صفری

دکتر سید مهدی طبایی

دکتر کامران عزتی

دکتر حسام الدین علامه

دکتر محسن فاتح

دکتر سید مصطفی فاطمی

دکتر معصومه فخرطاها

دکتر رضا فریدی مجیدی

دکتر رضا فکرآزاد

دکتر علیرضا فیروز

دکتر سید مصطفی فاطمی

دکتر وحید قبادی دانا

دکتر محسن قدمی

Dr. Aziz Ghahari  (کانادا)

دکتر مهدی قیصری

دکتر نسیم کاشف

Simab Kanwal  (پاکستان)

دکتر عبدالخالق کشاورزی

دکتر هدی کشمیری نقاب

دکتر زهرا کیانمهر

دکتر امیر همایون کیهان

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر حمیده مروج

دکتر پروین منصوری

Aldo Morrone  (ایتالیا)

دکتر حمید میرزاده

دکتر مینا سادات نادری

دکتر محبوبه نظری

دکتر محمد نظری

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

دکتر ناهید نیکخواه

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده