اعضای کمیتۀ علمی

 

    اعضای کمیتۀ علمی
 
     (به ترتیب الفبا)   
       
       

دکتر جعفر آی

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

دکتر کامران اسعدی

دکتر مرضیه ابراهیمی

دکتر سمیه ابراهیمی

دکتر سهیلا ابراهیمی

دکتر مریم اعلاء

دکتر حسین اکبری

Dr. Nazif Ullah  (پاکستان)

دکتر محمدرضا امینی

دکتر مرتضی ایزدی

دکتر بهزاد ایمانی

دکتر امیر باجوری

دکتر سیامک بشردوست تجلی

دکتر کامران بلیغی

دکتر محمدعلی بهار

دکتر مجید پرنور

دکتر محمد پزشکی

دکتر نسرین تکزارع

دکتر کوروش جعفریان

دکتر منصور جمالی زواره

دکتر فرزانه چهلچراغی

دکتر فرهاد حافظی

دکتر رضا حسین­ زاده

دکتر خاطره خرسندی

دکتر مهناز سنجری

 دکتر مژگان شیخ پور

دکتر لیلا شیربیگی

 Dr. Raham Sher Khan  (پاکستان)

دکتر افشان شیرکوند

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

دکتر سید مهدی طبایی

دکتر زهرا عزیزیان

دکتر لیلا عطایی فشتمی

دکتر حسام الدین علامه

دکتر محسن فاتح

دکتر محمدجواد فاطمی

دکتر سید مصطفی فاطمی

Dr. Aziz Ghahari  (کانادا)

دکتر نسیم کاشف

دکتر سمیه کاظم نژاد

دکتر محلیشا کاظمی

Simab Kanwal  (پاکستان)

دکتر حمیده مروج

دکتر پروین منصوری

Aldo Morrone  (ایتالیا)

دکتر بهنام مولوی

دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی

دکتر حمید میرزاده

دکتر مینا سادات نادری

دکتر محمد نظری

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

دکتر بهنوش وثاقی