اعضای کمیتۀ اجرایی

اعضای کمیتۀ اجرایی (به ترتیب الفبا):

آرزو آقازاده

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

صفا بشردوست

دکتر سیامک بشردوست تجلی

مریم جهانشیری مقدم

فرج حسینیان سراجه­لو

فاطمه خادمی

دکتر نسرین زند

احمد صادقی

رضا طالبی

دکتر سید مهدی طبایی

سعید طهماسبی

وحیده علی نقی

دکتر محسن فاتح

دکتر سید مصطفی فاطمی

عطیه گودرزی

مریم لهراسبی

ابراهیم محمدنیا

مریم مرادی

عبدالحمید ملکیان

دکتر حسین وفاپور