امتیاز بازآموزی

 

جدول امتیازات بازآموزی

نام رشته   ....   امتیاز
     
تخصص جراحی عمومی   19.25
فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی   19.25
تخصص بیماری های پوست   19.25
کارشناسی فیزیوتراپی   6
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی   9.75
دکترای فیزیوتراپی   13.5
تخصص طب کار   6
تخصص آسیب شناسی   6
فوق تخصص روماتولوزی   6
دکترای پرستاری   6
کارشناسی ارشد پرستاری   6
کارشناسی پرستاری   6
کارشناسی اتاق عمل   6
کارشناسی هوشبری   6
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی   6
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی   6
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه   6
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان   6
کارشناسی ارشد پرستاری نظامی   6
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون   6
کاردانی اتاق عمل   6
کاردانی فوریت های پزشکی   6
کاردانی هوشبری   6
کاردانی پرستاری   6
کارشناسی ارشد بیهوشی   6
کارشناسی ارشد اتاق عمل   6
کارشناسی فوریت های پزشکی   6
کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس   6
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی   6
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه   6
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان   6
کارشناسی ارشد روان پرستاری   6
کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل   6
فوق تخصص جراحی عروق   13.5
تخصص ارتوپدی   13.5
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)   13.5
دکترای حرفه ای پزشکان عمومی   9.75
دکترای مهندسی بافت   9.75
تخصص بیماری های داخلی   9.75
فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری   9.75