کنگره دوم 1394

جهت نمایش پوستر دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت در سایز اصلی تصویر زیر را ذخیره نمایید.

پوستر اولین کنگره

 

جهت دریافت کتاب خلاصه مقالات دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده کنید

Second Congress Book