کنگره سوم 1395

جهت نمایش پوستر سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در سایز اصلی تصویر زیر را ذخیره نمایید.

پوستر سومین کنگره

 

جهت دریافت کتاب خلاصه مقالات سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده کنید

Third Congress Book - 1

Third Congress Book - 2

Third Congress Book - 3

Third Congress Book - 4