برنامه کنگره

جهت دریافت برنامه های ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت از طریق لینک های زیر اقدام فرمایید

 

برنامه علمی ششمین کنگره

برنامه کارگاه های جانبی ششمین کنگره

برنامه زمانبندی ارائه پوستر های ششمین کنگره