برنامه کنگره

برای دریافت برنامه پنجمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده نمایید

 

برنامه علمی کنگره