تماس با کنگره

جهت کسب اطلاعات علمی کنگره از قبیل پیگیری مقالات، آشنایی با دبیران، تغییرات برنامه علمی کنگره و .. با دبیرخانه علمی کنگره تماس حاصل نمایید:
تلفن:

02166492572

02166494649
نشانی: تهران خیابان انقلاب خیابان ابوریحان نبش نظری پلاک 66 طبقه سوم

جهت کسب اطلاعات اجرایی کنگره از قبیل غرفه ها، گواهی های کنگره، بلیط، اسکان و... با دبیرخانه اجرایی کنگره تماس حاصل نمایید:
تلفن: 02144412437
نشانی: