جهت دریافت کتاب پنجمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده نمایید

 

کتاب پنجمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت