جهت دریافت کتاب پنجمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده نمایید

 

!!کتاب پنجمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت به زودی منتشر میشود!!