کنگره چهارم 1396

جهت نمایش پوستر چهارمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در سایز اصلی تصویر زیر را ذخیره نمایید.

پوستر چهارمین کنگره

 

جهت دریافت کتاب خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت از لینک زیر استفاده کنید

Fourth Congress Book